Het inzetten van paarden in opstellingen

AnSeKa organiseert systeemopstellingen onder begeleiding van een gecertificeerde coach. Tijdens onze opstellingen met paarden belichten we de principes van het systemisch werken met paarden.

Hoe kunnen paarden helpen bij opstellingen? Welnu, de systemen waar wij deel van uit maken zijn vergelijkbaar met de kuddes van het paard. De kudde is voor het paard van cruciaal belang om te overleven. De rangorde, samenwerking en communicatie in de kudde moeten te allen tijde kloppen, belagers krijgen anders vrij spel.

Vanuit zijn natuurlijke hang naar evenwicht zal een paard dat leeft in een kudde direct reageren op disbalans als hij dit bij mensen aanvoelt. Het paard zal zich voor de deelnemers aan een opstelling inzetten om de balans in het systeem te herstellen. De paarden zijn voor de deelnemers een gids, een symbool of een representant. Ze kunnen onderliggende patronen in een systeem verduidelijken, en stimuleren het vinden van een (soms verrassend) antwoord op een onbewuste vraagstelling.

Opstellingen met paarden – systemisch werken met paarden

Om systemisch te werken met paarden is het essentieel om ook in het hier en nu te zijn. Opstellingen met paarden verschaffen duidelijke informatie en feedback over onze manier van handelen en hoe we in het leven staan.

Tijdens opstellingen met paarden als ‘hulp-coach’ gaat het vooral om de beleving. De paarden hebben hun eigen manier om je inzicht te geven in je gedrag. Om deel te nemen aan een systeemopstelling heb je geen ervaring met paarden nodig. Je zit nooit op een paard, er wordt steeds gewerkt vanaf de grond.

Wil je meer weten over systemisch werken met paarden?
Contacteer me voor meer informatie

Systemisch werken met paarden