Organisatieopstellingen

Systemisch werken brengt de dynamiek in organisaties aan het licht en helpt betrokkenen om effectiever te handelen waardoor de ganse organisatie met meer voldoening functioneert. AnSeKa biedt organisatieopstellingen met een gecertificeerde coach aan.

Ook voor een organisatie of bedrijf kunnen opstellingen nuttig zijn om onderliggende interacties in een team in kaart te brengen. Organisatieopstellingen zijn een nieuwe en zeer effectieve methode om de onderliggende redenen of oorzaken van verstoringen in organisaties aan de oppervlakte te brengen. In organisatieopstellingen werken we direct met de leden van een groep of team. Ze kunnen zichzelf of een ander uit hun organisatie representeren. We werken met eenvoudige oefeningen om groepsdynamiek uit te beelden. Tijdens bedrijfsopstellingen worden naast onze paarden ook voorwerpen en/of representanten ingezet om een tableau-vivant te creëren.

Systemisch werken in organisaties

  • Welke problemen kom je tegen op het werk?
  • Hoe ervaar je de groepsdynamiek binnen jouw organisatie?
  • Hoe kan je daar op een andere manier tegenaan kijken?
  • Hoe kan je het functioneren van het management verbeteren?
  • Hoe kan je de relatie tussen je klanten en je producten verbeteren?

Bedrijfsopstellingen leggen de groepsdynamiek bloot

In deze, en andere issues, proberen we je inzicht te geven tijdens bedrijfsopstellingen. Systemisch werken in organisaties biedt niets dan voordelen. In plaats van gefrustreerd te blijven over problemen die zich voordoen, ga je op een positieve manier leren om de verstrikkingen te ontdekken en te belichten. Systemisch werken in organisaties brengt inzicht in de groepsdynamiek en komt uiteindelijk de effectiviteit van de onderneming ten goede.

Organisatieopstellingen met paarden

Omdat de manier van waarnemen bij paarden steeds gericht is op het geheel en omdat paarden non-verbaal communiceren, zijn ze de ideale co-coach op je zoektocht naar jouw identiteit binnen je bedrijf. Omdat paarden kuddedieren zijn met elk een eigen plek in hun organisatie, reageren ze direct op een eventuele disbalans en zullen ze je een inzicht verschaffen in de oorzaken van de verstoringen.

Om deel te nemen aan een organisatieopstelling met paarden is ervaring geen vereiste. Je zit nooit op het paard, er wordt steeds gewerkt vanaf de grond.

Organisatieopstellingen met paarden verbeteren de groepsdynamiek.
Meer weten? Contacteer me voor bijkomende informatie