Opstellingen

Wat is dat, een opstelling? Waarom zijn ze zo efficiënt?

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Waarom denken of voelen we op een bepaalde manier? Meer dan dat we ons bewust zijn, worden we beïnvloed door de patronen van de systemen waarvan we deel uitmaken: familie, school, werk of organisaties waarin we actief zijn. Gewoontes spelen een rol, evenals wetten en regels, tradities en groepscultuur.

Mensen kunnen lang in verstoorde systemen overleven, maar spanningen leiden tot frustratie of zelfs agressie. Veel problemen zijn een symptoom van een dieperliggend conflict in een persoon of organisatie. Die context kan duidelijk worden door systemisch te werk te gaan: met behulp van voorwerpen of personen die iets of iemand representeren het krachtenveld letterlijk zichtbaar en voelbaar maken.

Wil je meer weten over opstellingen met paarden
Contacteer me voor meer informatie

Opstellingen met paarden